Kje vse merijo naši geodeti

Vse geodetske storitve izvajamo na področju celotne Slovenije. Naša najbolj pogosta območja, kjer izvajamo geodetske storitve pa so: območje Žalca, Celja, Prebolda, Polzele, Braslovč, Letuša, Prebolda, Petrovč, Levca, Laškega, Vranskega, Šentjurja, Štor, Vojnika, Šmarja pri Jelšah, Hrastnika, Zagorja, Trbovelj, Mozirja, Nazarja, Šentruperta, Šempetra v Savinjski dolini, Rimskih toplic, Zreč in Slovenskih Konjic. Na območju celotne Slovenije izvajamo legalizacije objektov daljšega obstoja zgrajenih pred letom 2005.

Najbolj pogoste geodetske storitve, ki jih izvajajo naši geodeti z dolgoletnimi izkušnjamni in veliko uspešno rešenimi primeri so:

  • vpis vseh vrst stavb v ISK(hiše, garaže, nadstrešnice, hlevi, kozolci, strojne lope, večstanovanjski objekti, poslovni objekti, velike industrijske hale in skladišča)
  • ureditev mej in označitev mej z mejniki
  • izravnava mej, parcelacije in združitve parcel
  • geodetski posnetki za gradbeno dovoljenje
  • geodetski posnetki po gradnji
  • zakoličbe različnih tipov objektov
  • legalizacija objektov daljšega obstoja zgrajenih pred letom 2005.