Akcije-geodetske meritve

Trenutno za območje Žalec, Celje, Laško, Šentjur, Vojnik, Vransko, Polzela, Prebold, Braslovče, Nazarje, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje ni nobenih akcij geodetskih storitev.